Saturday, 23 February 2008

Remembering 1986 People Power

 


Handog ng Pilipino sa Mundo
(Jim Paredes)

Di na ko papayag mawala ka muli
Di na ko papayag na muling mabawi
Ating kalayaan kay tagal na nating mithi
Di na papayagang mabawi muli

Magkakapit-bisig libo-libong tao
Kay sarap pala maging Pilipino
Sama-sama iisa ang adhikain
Kelan man di na paaalipin

Refrain:

Handog ng Pilipino sa mundo
Mapayapang paraang pagbabago
Katotohanan, kalayaan, katarunungan
Ay kayang makamit na walang dahas
Basta't magkaisa tayong lahat

Masdan ang nagaganap sa aming bayan
Nagkasama ang mahirap at mayaman
Kapit-bisig madre, pari at sundalo
Naging langit itong bahagi ng mundo

Huwag muling payagang umiral ang dilim
Tinig ng bawat tao'y bigyan ng pansin
Magkakapatid lahat sa Panginoon
Ito'y lagi nating tatandaan.
Posted by Picasa

No comments: