Saturday, 19 March 2011

Nasaan ka AmaNasaan ka ama
di man lang tayo nagkita
lumisan kang matahimik
tulad ng buhay mong isang salita,
isang ngiti, puno ng pagkukumbaba
at sa iyong mga awit
na huni ng ibon ang siyang magbabalita
sa 'yong pagpananaw sa balat ng lupa
nag-aawitang mga pipit
dito sa Alemanya
nag-aadya ng bagong panahon
tag-lamig ay wala na
luntiang dahon ay babalik
bagong panahon
bagong sigla
ano't pinili mong lumisan
iniwan kaming nagdurusa.

March 19, 1987

No comments: