Wednesday, 17 January 2007

Turning the Tube-Paikutikutin at Piliting Abutin

Sabi sa isang headline dito sa bayang Alemanya, walang dapat ibigay na trabaho duon sa mga ayaw mag-anak. Hay, magblog na lang kaya na mag-adopt ng bata sa Pinas para sabihin dito sa Alemanya na may magbabayad ng mga pension at iba pang social insurance ng mga tumatandang mamayang Aleman at migrante sa Europa.

Malakas ang ulan at hanging dadating ngayon gabi kaya tigil sa bahay at pilitin intindihin ang bagong paraan ng mga postings at settings, template at commenting.
Kaya eto, may bagong blogger page at named it katulad ng sabi duon sa taas ng B.

Sige na muna, kailangan nang magred wine at pasta.

Hanggang sa susunod na postings,

Pina von Alemanya

No comments: